Huurwoningen.NET hüküm ve koşulları
Huurwoningen.NET tarafından oluşturulan internet sitesi ve/veya sayfaların içeriği mümkün olan en büyük özenle alınmasına rağmen, bazı bilgilerin (zamanla) güncelliğini yitirmiş (artık) veya doğru (artık) olması mümkündür.
Huurwoningen.NET, siteden ve/veya Huurwoningen.NET tarafından oluşturulan sayfalardan veri kullanımından doğabilecek hiçbir zarardan sorumlu değildir.
Huurwoningen.NET işbu belgeyle, bu verilerin veya bu sitedeki/sitelerdeki bağlantıların atıfta bulunduğu verilerin kullanılmasından kaynaklanan zararlar için hiçbir sorumluluk kabul etmez. Bu sitedeki bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
Huurwoningen.NET, sitedeki bilgilerin niteliği ve içeriği ile ilgili hiçbir garanti vermez ve bu bilgilerin içeriğinden veya kullanımının sonuçlarından sorumlu değildir. Herhangi bir sorumluluk Huurwoningen.NET açıkça reddedilir. Ayrıca sitenin hatasız ve kesintisiz çalışması için herhangi bir garanti verilmemektedir.
Huurwoningen.NET'e ait olmayan diğer sitelere veya kaynaklara yapılan referanslar veya bağlantılar, yalnızca site kullanıcısının bilgisine sunulur. Huurwoningen.NET, bu sitelerin veya kaynakların kullanılabilirliğinden sorumlu değildir. Huurwoningen.NET, bu tür sitelerdeki veya kaynaklardaki içerik, reklamlar, ürünler veya diğer hususlar veya bulunabilirlik ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Huurwoningen.NET, bu tür sitelerde veya kaynaklarda sunulan içerik, mal veya hizmetlerin kullanımından veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir zarar veya kayıptan sorumlu değildir.

Madde 1. Tanımlar

1.1. Huurwoningen.NET, Hizmetin tedarikçisidir.
1.2. Müşteri: Hizmetin tüm kullanıcıları ve Huurwoningen.NET'in Anlaşmayı imzaladığı gerçek veya tüzel kişi.
1.3. Hizmet: Huurwoningen.NET, Müşterinin bir yönetim modülü aracılığıyla bir (şirket) profili yerleştirme fırsatına sahip olduğu Müşteri için ve Hizmetin bir dizi özellik sunduğu Ziyaretçiler için bir platform ve hizmet sağlar ve hazır tutar. diğerleri arasında (ancak hepsini kapsamaz): arama, belirtme çizgileri yerleştirme ve uyarıları postalama.
1.4. Sözleşme: Müşterinin/Ziyaretçinin Web Sitesine kaydolurken ve Genel Hüküm ve Koşulları kabul ederken kabul ettiği Hizmeti kullanma sözleşmesi.
1.5. Taraf: Sözleşmenin herhangi bir tarafı.
1.6. Web sitesi: Huurwoningen.NET web sitesi “www.Huurwoningen.NET”
1.7. Genel Hüküm ve Koşullar: yukarıda ve aşağıda listelenen genel hüküm ve koşullar.
1.8. Ziyaretçi: Web Sitesinin tüm ziyaretçileri

Madde 2. Uygulanabilirlik

2.1. Genel Hüküm ve Koşullar, Huurwoningen.NET ve Müşteri arasındaki Sözleşme için geçerlidir.
2.2. Genel Hüküm ve Koşullar, Müşteri ve/veya Web Sitesi Ziyaretçisi tarafından her türlü kullanım için de geçerlidir.
2.3. Aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, diğer genel hüküm ve koşulların uygulanabilirliği hariç tutulmuştur.

Madde 3. İletişim

3.1. Huurwoningen.NET tarafından alınan veya saklanan ilgili iletişimin versiyonu, Müşteri tarafından aksi kanıtlanması koşuluyla, bunun kanıtı olarak hizmet eder.

Madde 4. Sözleşmenin Kurulması

4.1. Sözleşme, Müşterinin Web Sitesinde elektronik kayıt işlemini tamamlaması nedeniyle akdedilmiştir.
4.2. Huurwoningen.NET sebep göstermeksizin Müşteriyi reddetme hakkına sahiptir.

Madde 5. Hizmetin Tanımı

5.1. Huurwoningen.NET, Sözleşmenin süresi boyunca Müşteriye Hizmeti sağlayacaktır. Bu amaçla, Huurwoningen.NET, Müşteriye, profilin Müşteri tarafından yapılandırılabileceği ve yönetilebileceği bir kullanıcı adı ve şifre sağlayacaktır.
5.2. Huurwoningen.NET, işlevselliği geliştirmek ve hataları onarmak için zaman zaman Hizmetin yazılımını değiştirme hakkına sahiptir. Bir ayarlama, işlevsellikte bir değişikliğe yol açarsa, Huurwoningen.NET, değişiklikten önce Müşteriyi bu konuda bilgilendirecektir. Hizmet birden fazla Müşteriye sağlandığından, yalnızca Müşteri için belirli bir düzenlemeden feragat etmek mümkün değildir. Huurwoningen.NET, Hizmeti ayarlarken herhangi bir hasar tazminatı ödemekle yükümlü değildir.

Madde 6. Hizmetin Kullanım Koşulları

6.1. Müşteri, Hizmeti kullanarak profilde hangi bilgilerin saklanacağını ve/veya değiş tokuş edileceğini belirler. Huurwoningen.NET'in bu bilgiler hakkında bilgisi yoktur. Bu nedenle Müşteri, Kullanıcı tarafından yayınlanan bilgilerin yasal olmasını ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmemesini sağlamaktan sorumludur. Müşteri, Huurwoningen.NET'i, Kullanıcı tarafından saklanan ve/veya değiştirilen bilgilerin hukuka aykırı olduğu beyanına dayalı olarak üçüncü şahıslardan gelen taleplere karşı tazmin eder.
6.2. Huurwoningen.NET, Kullanıcı'nın Hizmet yardımıyla sakladığı ve/veya değiştirdiği bilgilerin hukuka aykırı olduğunu bilir veya anlarsa ve Müşteri bunu kaldırmak için herhangi bir işlem yapmazsa, Huurwoningen.NET erişimin engellenmesi için derhal harekete geçecektir. Hizmeti veya Sözleşmeyi feshetme. Bu Huurwoningen.NET'in görüşüne göre. Huurwoningen.NET hiçbir durumda bu eylemden kaynaklanan zararlardan sorumlu olmayacaktır.
6.3. Müşteri, Huurwoningen.NET tarafından Müşteriye sağlanan kullanıcı adlarını ve şifreleri gizli tutmalıdır. Huurwoningen.NET, kullanıcı adlarının ve parolaların kötüye kullanılmasından sorumlu değildir ve yönetim sisteminde oturum açan bir Müşterinin aslında Müşteri olduğunu varsayabilir. Müşteri, kullanıcı adlarının ve şifrelerin yetkisiz kişilerin eline geçtiğinden şüphelenirse Huurwoningen.NET'i bilgilendirmelidir. Huurwoningen.NET bu gibi durumlarda etkili önlemler alma hakkına sahiptir.
6.4 Müşteri, elektronik kayıt sürecinde iletilen isim, e-posta ve diğer ayrıntılardaki değişiklikleri derhal yazılı veya elektronik olarak Huurwoningen.NET'e bildirecektir.
6.5 Müşteri, Hizmetin yetkisiz kullanımından kaçınmalı ve Huurwoningen.NET'in dikkatli bir Müşteriden ve Hizmet yöneticisinden beklediğine uygun olarak hareket edecek ve davranacaktır. Hizmetin yetkisiz kullanımı, Hizmetin, yazılımının/donanımının ve/veya çalışanlarının korunan materyalleri, kötü amaçlı yazılımları, balıkçılık yazılımlarını veya diğer yazılımları ve/veya (çoklu) medya içeriğini dağıtmak için kullanılmasını içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir. üçüncü şahıslar.
6.6. Kanun veya Sözleşme kapsamındaki diğer haklarına halel getirmeksizin, Huurwoningen.NET, Müşteriye karşı yükümlülüklerini askıya alma veya Sözleşmeyi feshetme hakkını saklı tutar; Huurwoningen.NET herhangi bir tazminat ödemekle yükümlüdür.
6.7. Web formlarına girilen tüm veriler Huurwoningen.NET tarafından kalıcı veya geçici olarak saklanabilir ve web formunu gönderen ile daha fazla iletişim için kullanılabilir. Bu, örneğin profil verileri ve iletişim formları için geçerlidir.
6.8. Kayıt üzerine Müşteri, Huurwoningen.NET'ten sistem bildirimleri almayı kabul eder. Sistem mesajlarından çıkmak mümkün değildir. Sistem mesajlarının örnekleri bunlarla sınırlı olmamak üzere şunları içerir: uzantılar veya. Hizmetteki değişiklikler ve kullanıcı koşullarındaki değişiklikler. Bültenler sistem mesajları kapsamında değildir.
6.9. Huurwoningen.NET'te bir işletme listesi ile Müşteri, Web Sitesi aracılığıyla Ziyaretçilerin herhangi bir yükümlülük altına girmeden fiyat teklifinde bulunabileceğini ve Müşteriye bilgi taleplerini iletebileceğini kabul eder.
6.10. Bilgi / fiyat teklifi talebi formunu kullanırken Ziyaretçi, Huurwoningen.NET'in Ziyaretçiye e-posta ile yaklaşabileceğini kabul eder.
6.11 Müşterinin talebi üzerine, Huurwoningen.NET çalışanları Müşterinin profiline (görsel) materyal yerleştirebilir. Bu, örneğin, Müşterinin (teknik) koşullar nedeniyle malzemeleri kuramaması durumunda ortaya çıkabilir. Müşteriden gelen böyle bir talep ile Huurwoningen.NET, Müşteri adına hareket edecektir. Huurwoningen.NET içeriği tarayacak olsa da, Müşteri, yukarıda da açıklandığı gibi, sağlanan malzemelerin içeriğinden / yasallığından her zaman tam olarak sorumlu ve yükümlü olmaya devam eder. Huurwoningen.NET metin içeriğini kontrol eder, ancak materyalleri herhangi bir üçüncü taraf haklarının ihlaline karşı kontrol etme yeteneğine sahip değildir.
6.12 Huurwoningen.NET, Hollanda'daki konut arzını bağlı ortaklar aracılığıyla toplar. Konut arzının güncelliği ve kullanılabilirliği bu ortaklar tarafından belirlenir ve Huurwoningen.NET'in etki alanı dışındadır
6.13 Ziyaretçi nesne e-posta bildirimleri için kaydolursa, bu Hizmet üzerinde temel bir hesap oluşturacaktır.
6.14 Huurwoningen.NET metrekareyi (m2) metrekareye (ft2) ve klometreyi (km) mile (mi) dönüştürür, Huurwoningen.NET'in sorumlu tutulamayacağı küçük yuvarlama farklılıkları ortaya çıkabilir.
6.15 Huurwoningen.NET, 2. ve 3. taraf veri sağlayıcılarını kullanarak içerik toplar. Bu içeriğin hiçbirinden hiçbir hak elde edilemez.

Madde 7. Bakım

7.1. Huurwoningen.NET, Hizmetin ve Huurwoningen.NET'in web sunucularının bakımı, ayarlanması veya iyileştirilmesi amacıyla Hizmeti geçici olarak devre dışı bırakma hakkını saklı tutar. Huurwoningen.NET, bu tür bir hizmetten çıkarmanın mümkün olduğunca mesai saatleri dışında gerçekleşmesine izin vermeye ve planlanan hizmetten çıkarma hakkında Müşteriyi önceden bilgilendirmeye çalışacaktır. Huurwoningen.NET, Hizmetin bu şekilde devre dışı bırakılması nedeniyle Müşteriye hiçbir zaman herhangi bir zarar ödemekle yükümlü olmayacaktır.

Madde 8. Destek

8.1. Huurwoningen.NET, Hizmeti kullanırken Müşteriyi e-posta yoluyla destekleyecektir. Ayrıca, Müşteri e-posta yoluyla bir soru sorabilir. Huurwoningen.NET, soruları yeterli ve makul bir süre içinde yanıtlamaya çalışacaktır.

Madde 9. Ödeme

9.1. Ödemenin gecikmesi durumunda, Müşteri, borçlu olunan miktara ve tahakkuk eden faize ek olarak, avukatlar, icra memurları ve tahsilat kurumlarının masrafları da dahil olmak üzere hem yargı dışı hem de adli tahsilat masraflarını tam olarak tazmin etmekle yükümlüdür.
9.2. Müşterinin iflasının ilan edilmesi, bir moratoryum için başvurması veya Müşterinin varlıklarına haciz uygulanması, Müşterinin ölmesi ve ayrıca tasfiyeye girmesi veya feshedilmesi durumunda ödeme talebi derhal muaccel olur ve ödenir.
9.3. Yukarıdaki durumlarda, Huurwoningen.NET ayrıca, Huurwoningen.NET'in herhangi bir tazminat talep etme hakkına halel gelmeksizin, temerrüt bildirimi veya yargı müdahalesi olmaksızın Sözleşmeyi veya henüz imzalanmamış olan kısmını feshetme veya askıya alma hakkına da sahiptir. bunun sonucu olarak kendisi için doğabilecek zararlar. .

Madde 10. Fikri mülkiyet hakları

10.1. Web Sitesi de dahil olmak üzere Sözleşme kapsamında sağlanan veya Hizmet tarafından kullanıma sunulan tüm yazılımların tüm fikri mülkiyet hakları ve bunların hazırlık materyalleri yalnızca Huurwoningen.NET veya lisans verenlerine aittir. Müşteri yalnızca münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı elde edecek ve bu koşullar altında veya başka şekilde açıkça verilen yetkileri elde edecek ve geri kalanı için Müşteri, Hizmeti veya diğer materyalleri çoğaltmayacak veya bunların kopyalarını oluşturmayacaktır.
10.2. Müşterinin yazılımdan telif hakları, markalar, ticari isimler veya diğer fikri mülkiyet hakları ile ilgili herhangi bir tanımlamayı kaldırmasına veya değiştirmesine izin verilmez.
10.3. Huurwoningen.NET'in Hizmetin yazılımını korumak için teknik önlemler almasına izin verilir. Huurwoningen.NET, Huurwoningen.NET yazılımını teknik koruma yoluyla güvence altına almışsa, Müşterinin bu korumayı kaldırmasına veya bundan kaçınmasına izin verilmez.
10.4. Müşteri, bilgilerinin telif hakkı sahibi olarak kalır.

Madde 11. Sorumluluk

11.1. Huurwoningen.NET, bu makaleden anlaşıldığı kadarıyla yasal tazminat ödeme yükümlülüğünü kabul eder.
11.2. Huurwoningen.NET'in Sözleşme'nin yerine getirilmesindeki atfedilebilir bir eksiklikten kaynaklanan toplam sorumluluğu, doğrudan zararın tazminiyle, azami bu Sözleşme için öngörülen fiyat tutarına (KDV hariç) kadar sınırlıdır. Sözleşme esas olarak altı aydan uzun süreli sürekli bir performans sözleşmesi ise, öngörülen fiyat üç ay için öngörülen ücretlerin (KDV hariç) toplamı olarak belirlenir. Ancak hiçbir durumda doğrudan zarar için toplam tazminat 150 Euro'yu geçmeyecektir.
11.3. Huurwoningen.NET'in dolaylı hasar, sonuçsal hasar, kar kaybı, kaçırılan tasarruflar, (Müşteri) verilerinin kaybı ve Müşterinin durgunluğundan kaynaklanan hasar dahil olmak üzere sorumluluğu hariçtir.
11.4. Madde 11.2'de belirtilen durumlar dışında, Huurwoningen.NET, tazminat davasının hangi gerekçeye dayandırılacağına bakılmaksızın herhangi bir tazminattan sorumlu değildir. Ancak, Madde 11.2'de atıfta bulunulan azami miktarlar, hasarın Huurwoningen.NET'in kasıtlı veya ağır ihmalinden kaynaklanması durumunda ve ölçüde geçerliliğini yitirecektir.
11.5. Huurwoningen.NET'in bir Sözleşmenin yerine getirilmesindeki atfedilebilir bir eksiklikten kaynaklanan sorumluluğu, yalnızca Müşterinin Huurwoningen.NET'i derhal yazılı olarak temerrüde düşürmesi ve dolayısıyla eksikliğin giderilmesi için makul bir süre belirlemesi durumunda ortaya çıkar ve Huurwoningen.NET ayrıca bundan sonra atfedilebilir. O dönem. yükümlülüklerini yerine getirmede yetersiz kalmaya devam etmektedir. Temerrüt bildirimi, Huurwoningen.NET'in yeterli şekilde yanıt verebilmesi için, eksikliğin mümkün olduğunca ayrıntılı bir tanımını içermelidir.
11.6. Herhangi bir tazminat hakkının yaratılması için bir koşul, her zaman Müşterinin hasarı meydana geldikten sonra 2 (iki) hafta içinde Huurwoningen.NET'e yazılı olarak bildirmesidir.
11.7. Müşteri, Huurwoningen.NET'i üçüncü şahıslardan gelen tüm taleplere karşı tazmin eder.

Madde 12. Mücbir sebep

12.1. Her halükarda internetin, telekomünikasyon altyapısının, herhangi bir operatörün veya internet hizmetinin veya erişim sağlayıcısının arızalanması veya arızalanması anlamına gelen mücbir sebep hallerinde, iç karışıklıklar, seferberlik, savaş, ulaşımda tıkanma, grev, dışlama, Müşteri rahatsızlıkları, Tedarik, yangın, sel, ithalat ve ihracat engellerinde yaşanan durgunluk ve Huurwoningen.NET'in herhangi bir nedenle kendi tedarikçileri tarafından tedarik yapamaması durumunda, Huurwoningen.NET'ten makul olarak Sözleşmenin yerine getirilmesinin beklenemeyeceği durumlarda, Sözleşmenin ifası askıya alınır veya Sözleşme feshedilir, tümü tazminat ödeme yükümlülüğü olmadan.

Madde 13. Süre ve fesih

13.1. Ücretsiz bir listeleme, bu Genel Hüküm ve Koşullara uyduğu sürece Müşteri için süresiz olarak geçerlidir.
13.2. Anlaşma Huurwoningen.NET tarafından herhangi bir zamanda iptal edilebilir.
13.3. Müşterinin bu Genel Hüküm ve Koşullara uymaması durumunda Sözleşme Huurwoningen.NET tarafından derhal feshedilebilir.
13.4. Yukarıda bahsi geçen maddede atıfta bulunulan fesih durumunda, Sözleşme'nin sona ermesinden sonra aşağıdaki yükümlülükler devam edecektir: - fikri mülkiyet hakları; - ödenmemiş alacaklar / ödemeler; - sorumluluk. Bunlar, Huurwoningen.NET makul bir şekilde varlıklarının devam ettiğini iddia edebildiği sürece var olmaya devam edecektir.
13.5. Sözleşme, Müşteri tarafından e-posta yoluyla hemen geçerli olmak üzere iptal edilebilir. Bunun için 9. maddedeki koşullar geçerlidir.
13.6. Huurwoningen.NET sadece haber bültenlerini almak istediklerini belirten Müşterilere gönderir. Bu ayar, herhangi bir zamanda profil ayarları altında değiştirilebilir. Yeni veya değiştirilmiş işlevler gibi sistem güncellemeleri kapatılamaz. Huurwoningen.NET bu postaları yalnızca ara sıra gönderir.

Madde 14. AV'deki Değişiklikler

14.1. Huurwoningen.NET bu koşulları değiştirme veya tamamlama hakkını saklı tutar.
14.2. Değişiklikler, değişikliğin Web Sitesinde yayınlanmasından veya elektronik bildirim yoluyla 30 günlük bir süreye uyulması kaydıyla, halihazırda akdedilmiş Sözleşmeler için de geçerlidir. Küçük öneme sahip değişiklikler herhangi bir zamanda yapılabilir.
14.3. Müşteri bu koşullarda bir değişikliği kabul etmek istemezse, yeni koşulların yürürlüğe girdiği tarihe kadar sözleşmeyi feshedebilir.

Madde 15. Son hükümler

15.1. Anlaşma için Hollanda hukuku geçerlidir.
15.2. Yönetim veya yasal biçimdeki değişiklikler Sözleşmeyi etkilemez.
15.3. Zorunlu yasa tarafından aksi belirtilmedikçe, Sözleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıklar Amsterdam'daki yetkili Hollanda mahkemesine sunulacaktır.
15.4. Kısmi hükümsüzlük: Sözleşmeden ve/veya Genel Hüküm ve Koşullardan bir hükmünün geçersiz olması, Sözleşmenin/Genel Hüküm ve Koşulların tamamının geçerliliğini etkilemez. Taraflar, (a) orijinal Sözleşmenin / Genel Hüküm ve Koşulların amacını yasal olarak mümkün olduğunca şekillendirecek yeni hüküm(ler)i değiştirecektir.
kaçırılan tasarruflar, (Müşteri) verilerinin kaybı ve Müşteri durgunluğundan kaynaklanan hasarlar hariçtir.
11.4. Madde 11.2'de belirtilen durumlar dışında, Huurwoningen.NET, tazminat davasının hangi gerekçeye dayandırılacağına bakılmaksızın herhangi bir tazminattan sorumlu değildir. Ancak, Madde 11.2'de atıfta bulunulan azami miktarlar, hasarın Huurwoningen.NET'in kasıtlı veya ağır ihmalinden kaynaklanması durumunda ve ölçüde geçerliliğini yitirecektir.
11.5. Huurwoningen.NET'in bir Sözleşmenin yerine getirilmesindeki atfedilebilir bir eksiklikten kaynaklanan sorumluluğu, yalnızca Müşterinin Huurwoningen.NET'i derhal yazılı olarak temerrüde düşürmesi ve böylece eksikliğin giderilmesi için makul bir süre belirlemesi durumunda ortaya çıkar ve Huurwoningen.NET ayrıca bundan sonra atfedilebilir. O dönem. yükümlülüklerini yerine getirmede yetersiz kalmaya devam etmektedir. Temerrüt bildirimi, Huurwoningen.NET'in yeterli şekilde yanıt verebilmesi için, eksikliğin mümkün olduğunca ayrıntılı bir tanımını içermelidir.
11.6. Herhangi bir tazminat hakkının yaratılması için bir koşul, her zaman Müşterinin hasarı meydana geldikten sonra 2 (iki) hafta içinde Huurwoningen.NET'e yazılı olarak bildirmesidir.
11.7. Müşteri, Huurwoningen.NET'i üçüncü şahıslardan gelen tüm taleplere karşı tazmin eder.

Madde 12. Mücbir sebep

12.1. Her halükarda internetin, telekomünikasyon altyapısının, herhangi bir operatörün veya internet hizmetinin veya erişim sağlayıcısının arızalanması veya arızalanması anlamına gelen mücbir sebep hallerinde, iç karışıklıklar, seferberlik, savaş, ulaşımda tıkanma, grev, dışlama, Müşteri rahatsızlıkları, Tedarik, yangın, sel, ithalat ve ihracat engellerinde yaşanan durgunluk ve Huurwoningen.NET'in herhangi bir nedenle kendi tedarikçileri tarafından tedarik yapamaması durumunda, Huurwoningen.NET'ten makul olarak Sözleşmenin yerine getirilmesinin beklenemeyeceği durumlarda, Sözleşmenin ifası askıya alınır veya Sözleşme feshedilir, bunların tümü herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü yoktur.

Madde 13. Süre ve fesih

13.1. Ücretsiz bir listeleme, bu Genel Hüküm ve Koşullara uyduğu sürece Müşteri için süresiz olarak geçerlidir.
13.2. Anlaşma Huurwoningen.NET tarafından herhangi bir zamanda iptal edilebilir.
13.3. Müşterinin bu Genel Hüküm ve Koşullara uymaması durumunda Sözleşme Huurwoningen.NET tarafından derhal feshedilebilir.
13.4. Yukarıda anılan maddede atıfta bulunulan fesih durumunda, Sözleşme'nin sona ermesinden sonra aşağıdaki yükümlülükler devam edecektir: - fikri mülkiyet hakları; - ödenmemiş alacaklar / ödemeler; - sorumluluk. Bunlar, Huurwoningen.NET makul bir şekilde varlıklarının devam ettiğini iddia edebildiği sürece var olmaya devam edecektir.
13.5. Sözleşme, Müşteri tarafından e-posta yoluyla hemen geçerli olmak üzere iptal edilebilir. Bunun için 9. maddedeki koşullar geçerlidir.
13.6. Huurwoningen.NET sadece haber bültenlerini almak istediklerini belirten Müşterilere gönderir. Bu ayar, profil ayarları altında herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Yeni veya değiştirilmiş işlevler gibi sistem güncellemeleri kapatılamaz. Huurwoningen.NET bu postaları yalnızca ara sıra gönderir.

Madde 14. AV'deki Değişiklikler

14.1. Huurwoningen.NET bu koşulları değiştirme veya tamamlama hakkını saklı tutar.
14.2. Değişiklikler, değişikliğin Web Sitesinde yayınlanmasından veya elektronik bildirim yoluyla 30 günlük bir süreye uyulması kaydıyla, halihazırda imzalanmış olan Sözleşmeler için de geçerlidir. Küçük öneme sahip değişiklikler herhangi bir zamanda yapılabilir.
14.3. Müşteri bu koşullarda bir değişikliği kabul etmek istemezse, yeni koşulların yürürlüğe girdiği tarihe kadar sözleşmeyi feshedebilir.

Madde 15. Son hükümler

15.1. Anlaşma için Hollanda hukuku geçerlidir.
15.2. Yönetim veya yasal biçimdeki değişiklikler Sözleşmeyi etkilemez.
15.3. Zorunlu yasa tarafından aksi belirtilmedikçe, Sözleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıklar Amsterdam'daki yetkili Hollanda mahkemesine sunulacaktır.
15.4. Kısmi hükümsüzlük: Sözleşmeden ve/veya Genel Hüküm ve Koşullardan bir hükmünün geçersiz olduğu anlaşılırsa, bu durum Sözleşmenin/Genel Hüküm ve Koşulların tamamının geçerliliğini etkilemez. Taraflar, (a) orijinal Sözleşmenin / Genel Hüküm ve Koşulların amacını yasal olarak mümkün olduğunca şekillendirecek yeni hüküm(ler)i değiştirecektir.
kaçırılan tasarruflar, (Müşteri) verilerinin kaybı ve Müşteri durgunluğundan kaynaklanan hasarlar hariçtir.
11.4. Madde 11.2'de belirtilen durumlar dışında, Huurwoningen.NET, tazminat davasının hangi gerekçeye dayandırılacağına bakılmaksızın herhangi bir tazminattan sorumlu değildir. Ancak, Madde 11.2'de atıfta bulunulan azami miktarlar, hasarın Huurwoningen.NET'in kasıtlı veya ağır ihmalinden kaynaklanması durumunda ve ölçüde geçerliliğini yitirecektir.
11.5. Huurwoningen.NET'in bir Sözleşmenin yerine getirilmesindeki atfedilebilir bir eksiklikten kaynaklanan sorumluluğu, yalnızca Müşterinin Huurwoningen.NET'i derhal yazılı olarak temerrüde düşürmesi ve dolayısıyla eksikliğin giderilmesi için makul bir süre belirlemesi durumunda ortaya çıkar ve Huurwoningen.NET ayrıca bundan sonra atfedilebilir. O dönem. yükümlülüklerini yerine getirmede yetersiz kalmaya devam etmektedir. Temerrüt bildirimi, Huurwoningen.NET'in yeterli şekilde yanıt verebilmesi için, eksikliğin mümkün olduğunca ayrıntılı bir tanımını içermelidir.
11.6. Herhangi bir tazminat hakkının yaratılması için bir koşul, her zaman Müşterinin hasarı meydana geldikten sonra 2 (iki) hafta içinde Huurwoningen.NET'e yazılı olarak bildirmesidir.
11.7. Müşteri, Huurwoningen.NET'i üçüncü şahıslardan gelen tüm taleplere karşı tazmin eder.

Madde 12. Mücbir sebep

12.1. Her halükarda internetin, telekomünikasyon altyapısının, herhangi bir operatörün veya internet hizmetinin veya erişim sağlayıcısının arızalanması veya arızalanması anlamına gelen mücbir sebep hallerinde, iç karışıklıklar, seferberlik, savaş, ulaşımda tıkanma, grev, dışlama, Müşteri rahatsızlıkları, Tedarik, yangın, sel, ithalat ve ihracat engellerinde yaşanan durgunluk ve Huurwoningen.NET'in herhangi bir nedenle kendi tedarikçileri tarafından tedarik yapamaması durumunda, Huurwoningen.NET'ten makul olarak Sözleşmenin yerine getirilmesinin beklenemeyeceği durumlarda, Sözleşmenin ifası askıya alınır veya Sözleşme feshedilir, tümü tazminat ödeme yükümlülüğü olmadan.

Madde 13. Süre ve fesih

13.1. Ücretsiz bir listeleme, bu Genel Hüküm ve Koşullara uyduğu sürece Müşteri için süresiz olarak geçerlidir.
13.2. Anlaşma Huurwoningen.NET tarafından herhangi bir zamanda iptal edilebilir.
13.3. Müşterinin bu Genel Hüküm ve Koşullara uymaması durumunda Sözleşme Huurwoningen.NET tarafından derhal feshedilebilir.
13.4. Yukarıda anılan maddede atıfta bulunulan fesih durumunda, Sözleşme'nin sona ermesinden sonra aşağıdaki yükümlülükler devam edecektir: - fikri mülkiyet hakları; - ödenmemiş alacaklar / ödemeler; - sorumluluk. Bunlar, Huurwoningen.NET makul bir şekilde varlıklarının devam ettiğini iddia edebildiği sürece var olmaya devam edecektir.
13.5. Sözleşme, Müşteri tarafından e-posta yoluyla hemen geçerli olmak üzere iptal edilebilir. Bunun için 9. maddedeki koşullar geçerlidir.
13.6. Huurwoningen.NET sadece haber bültenlerini almak istediklerini belirten Müşterilere gönderir. Bu ayar, herhangi bir zamanda profil ayarları altında değiştirilebilir. Yeni veya değiştirilmiş işlevler gibi sistem güncellemeleri kapatılamaz. Huurwoningen.NET bu postaları yalnızca ara sıra gönderir.

Madde 14. AV'deki Değişiklikler

14.1. Huurwoningen.NET bu koşulları değiştirme veya tamamlama hakkını saklı tutar.
14.2. Değişiklikler, değişikliğin Web Sitesinde yayınlanmasından veya elektronik bildirim yoluyla 30 günlük bir süreye uyulması kaydıyla, halihazırda imzalanmış olan Sözleşmeler için de geçerlidir. Küçük öneme sahip değişiklikler herhangi bir zamanda yapılabilir.
14.3. Müşteri bu koşullarda bir değişikliği kabul etmek istemezse, yeni koşulların yürürlüğe girdiği tarihe kadar sözleşmeyi feshedebilir.

Madde 15. Son hükümler

15.1. Anlaşma için Hollanda hukuku geçerlidir.
15.2. Yönetim veya yasal biçimdeki değişiklikler Sözleşmeyi etkilemez.
15.3. Zorunlu yasa tarafından aksi belirtilmedikçe, Sözleşmenin bir sonucu olarak ortaya çıkabilecek tüm anlaşmazlıklar Amsterdam'daki yetkili Hollanda mahkemesine sunulacaktır.
15.4. Kısmi hükümsüzlük: Sözleşmeden ve/veya Genel Hüküm ve Koşullardan bir hükmünün geçersiz olduğu anlaşılırsa, bu durum Sözleşmenin/Genel Hüküm ve Koşulların tamamının geçerliliğini etkilemez. Taraflar, (a) orijinal Sözleşmenin / Genel Hüküm ve Koşulların amacını yasal olarak mümkün olduğunca şekillendirecek yeni hüküm(ler)i değiştirecektir.

E-posta hesabıyla giriş yapın

E
Parola

Parolanızı mı unuttunuz?

----------------------- VEYA -----------------------

Yeni kullanıcı olarak kaydolun